CO JE SCÉNOLOGIE?

Scénologie se zabývá lidským chováním z hlediska jeho scéničnosti a scénování, tj. těmi jeho podobami, vlastnostmi a tendencemi, díky nimž se člověk a jeho výtvory jistým způsobem – a to buď záměrně, nebo i bezděky – jeví, a to nejen vizuálně.AKTUALITY

Srdečně zveme na Krvavé křtiny!
22. 1. 2018
České drama a český hrdina je tu!
12. 12. 2017
Vychází předvánoční novinka Edice Disk!
26. 11. 2017
Divadelním ředitelem 1945–1950: Jiří Frejka na Vinohradech
15. 11. 2017
Setkání s K. Kerlickým a T. Jamníkem
13. 11. 2017ČASOPIS

O společnosti

Scénologická společnost
je otevřené sdružení pedagogů, studentů a absolventů DAMU
i dalších vysokých škol
a všech zájemců
o scéničnost a scénovanost lidského chování a jednání
i uměleckých projevů, které z nich vycházejí.

Díky bouřlivému rozvoji
mediálních technologií
a jejich všeobecnému využívání
žijeme v době všeobecné scénovanosti.

Scénují se produkty všeho druhu – aby se prodaly,
poznatky – aby se uplatnily,
člověk – aby se neztratil.

To má dalekosáhlé důsledky
na společnost i na život každého člověka.

Chceme tyto důsledky sledovat, a to z nejrůznějších hledisek:
teprve spojení těchto hledisek může totiž přispět
k žádoucí plodnosti diskuse.
Diskuse může napomáhat, abychom se touto
stále ještě novou skutečností
s prospěchem
a na lidské úrovni
vyrovnali.

V tomto úsilí se ve Scénologické společnosti spojují
umělci i jejich diváci,
vědci a pedagogové i studenti,
akademičtí i neakademičtí odborníci i neodborníci.

Činností
výzkumnou i popularizační,
přednáškovou i vydavatelskou
chceme přispět k této diskusi
a pozitivnímu působení poznatků, které z ní plynou.


Kontakty

Adresa

V Zahrádkách 2854/9,
Praha 3, Žižkov,
130 00

IČO

26553520

E-mail

info@scenologie.cz

Facebook

Scénologická společnost na Facebooku

powered by Hanžl & Srnka