CO JE SCÉNOLOGIE?

Scénologie se zabývá lidským chováním z hlediska jeho scéničnosti a scénování, tj. těmi jeho podobami, vlastnostmi a tendencemi, díky nimž se člověk a jeho výtvory jistým způsobem – a to buď záměrně, nebo i bezděky – jeví, a to nejen vizuálně.AKTUALITY

Srdečně zveme na Krvavé křtiny!
22. 1. 2018
České drama a český hrdina je tu!
12. 12. 2017
Vychází předvánoční novinka Edice Disk!
26. 11. 2017
Divadelním ředitelem 1945–1950: Jiří Frejka na Vinohradech
15. 11. 2017
Setkání s K. Kerlickým a T. Jamníkem
13. 11. 2017ČASOPIS

České drama a český hrdina je tu!

Denisa Vostrá - 12. prosince 2017

Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová: České drama a český hrdina Edice Disk Velká řada – svazek 40 Kniha je věnována 100. výročí 28. října 1918 Tyl – Hálek – Adámek – Vrchlický – Jirásek – Mrštíci – Preissová – Hilbert – Kvapil – Dyk – Mahen – Čapek – Medek – Langer – Topol...: Česká dramatika funguje v předkládané studii nejenom v přísném smyslu jistého uměleckého žánru, ale poukazuje současně k české historii chápané jako drama. Východiskem je tedy přesvědčení, že jistá suma dramatických textů představuje svéráznou (aktivní) projekci přemýšlení, které souvisí se skutečně se odvíjejícím (historickým) příběhem. Tato vlastnost má co dělat se symbolizační potencí uměleckých projevů jisté úrovně. V tom smyslu se i zde problematika hrdiny zkoumá ve vztahu postavy uměleckého díla a hrdiny ‘ve skutečnosti’. Jak napovídají názvy jednotlivých kapitol této studie, základem zkoumání je interpretace dramat, která takové srovnání umožňují a která už tím prokazují svou platnost v kontextu české kultury: Tylovy Krvavé křtiny: Hrdina a svatý Od Tyla k Vrchlickému: O tom, jak fabulování (totožné s konkrétním rozvíjením hrdinova jednání) dává příběhu smysl Od Tylova Husa k Jiráskovu a scénologie velké historické postavy Záviš z Falkenštejna: Je hrdina totéž co silný jedinec? Od Salomeny k Maryše: české drama a ženská emancipace Don Quijote Viktora Dyka: rytíř a možnost hrdinství v moderní civilizaci – nebo v Kocourkově? Od Janošíka k Loupežníkovi: hrdina a uličník Medkův Plukovník Švec a hrdinský ideál první republiky Od velkého tragického hrdiny k davu a od davového dramatu k hrdinství takzvaného obyčejného člověka Od Bílé nemoci k Matce: Ještě jednou o hrdinství s Karlem Čapkem Hrdina a osud v Konci masopustu Josefa Topola Připravil Ústav teorie scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze; 1. vydání, Praha 2017; ISBN 978-80-7437-242-1 (KANT), 978-80-7331-450-7 (AMU); objednávky přijímá kant@kant-books.com, též https://www.kosmas.cz/kn…/238312/ceske-drama-a-cesky-hrdina/; pro pedagogy a studenty k dostání za sníženou cenu v knihovně DAMU, Karlova 26, Praha 1.


powered by Hanžl & Srnka