CO JE SCÉNOLOGIE?

Scénologie se zabývá lidským chováním z hlediska jeho scéničnosti a scénování, tj. těmi jeho podobami, vlastnostmi a tendencemi, díky nimž se člověk a jeho výtvory jistým způsobem – a to buď záměrně, nebo i bezděky – jeví, a to nejen vizuálně.AKTUALITY

Srdečně zveme na Krvavé křtiny!
22. 1. 2018
České drama a český hrdina je tu!
12. 12. 2017
Vychází předvánoční novinka Edice Disk!
26. 11. 2017
Divadelním ředitelem 1945–1950: Jiří Frejka na Vinohradech
15. 11. 2017
Setkání s K. Kerlickým a T. Jamníkem
13. 11. 2017ČASOPIS

Výroční zpráva o činnosti ScenS za rok 2010

Václav Obadálek - 10. června 2011

Zpráva o činnosti Scénologické společnosti, o. s. za rok 2010     Po přípravné schůzi v prosinci 2009 se dne 15. března 2010 uskutečnila první, zahajovací členská schůze Scénologické společnosti, na níž přítomní zakládající členové schválili znění Stanov. Následně provedli všechny akty, předepsané Stanovami:

  Dne 14. června 2010 proběhla druhá členská schůze, na které přítomní schválili logo Scénologické společnosti. Na této a dalších členských schůzích (20. září a 13. prosince) měli členové Scénologické společnosti mimo jiné příležitost:   Členové Scénologické společnosti také v rámci svého členství obdrželi nová čísla časopisu Disk. Před koncem roku pak nakladatel Karel Kerlický nabídl členům 30% slevu na publikace jeho nakladatelství.   Celkem se v roce 2010 uskutečnily čtyři členské schůze v pravidelných intervalech.   V roce 2010 se uskutečnila také schůze výboru Scénologické společnosti. Na prvním zasedání zvolili členové výboru předsedu sdružení, kterým se stal prof. Jaroslav Vostrý. Dále členové výboru diskutovali nezbytné věci pro chod sdružení (web, hospodaření, akce, atd.).   Ke dni 31. 12. 2010 měla Scénologická společnost, o. s., 47 členů.   V Praze 20. 3. 2010 Jaroslav Vostrý v. r., předseda sdružení, Július Gajdoš, Zuzana Sílová, Pavel Bár, Radovan Lipus v. r. členové výboru sdružení   Zpráva o hospodaření Scénologické společnosti, o. s. za minulé období (2010)   Příjmy: V roce 2010 byly vybrány členské příspěvky v celkové výši 10 850,- Kč. Žádné jiné příjmy Scénologická společnost, o. s. neměla, příjmy o. s. tedy činily za rok 2010 10850,- Kč. Výdaje: Za zřízení webových stránek Scénologické společnosti a provozování webhostingu scenologie.cz v roce 2010 nebylo placeno z peněz Scénologické společnosti, poplatky zaplatili zakládající členové Radovan Lipus a Zuzana Sílová. Za kancelářské potřeby a webhosting scenologie.cz pro následující období (březen 2011 – březen 2012) bylo vydáno celkem 2076,- Kč. Zůstatek: K 21. 3. 2011 je v pokladně Scénologické společnosti, o. s. 8774, - Kč. Doklady o zaplacení – viz přílohy. Jaroslav Vostrý v. r., předseda sdružení, Július Gajdoš, Zuzana Sílová, Pavel Bár, Radovan Lipus v. r., členové výboru sdružení Revizní zpráva za uplynulé období (2010) Kontrola činnosti sdružení: Na základě předložené zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření konstatuji, že činnost sdružení probíhala v souladu se Stanovami sdružení a konkrétní program byl naplněn. Při finanční revizi byly zkontrolovány platební doklady a ověřeno, že v pokladně sdružení k 21. 3. 2011 zbývá 8774 Kč.   V Praze 21. března 2011 Markéta Kočvarová v.r., revizorka sdružení Scénologické společnosti, o. s.


powered by Hanžl & Srnka